No se utilizan cookies en este sitio web, no se almacena ningún dato ni registro de utilización del mismo. En ningún caso incluyen información personal o privada. ACEPTAR | Más información

Inicio

Consulta de Psicoloxía Clínica e Logopedia (desde 1991) Inma Casabiell.

Inma Casabiell

 • Psicóloga Especialista en Psicoloxía Clínica.
  Colexiada COP: G - 1135
 • Logopeda, Colexiada CPLG: 15/0148
 • Acreditación de Psicólogo Especialista en Psicoterapia, pola Federación Europea de Asociacións de Psicólogos EFPA, co N° de rexistro 00399
 • Registered EuroPsy Psychologist in Clinical and Health.
 • Registered EuroPsy Specialist in Psychotherapy.
 • Máster en Intervención Psicoterapéutica Cognitivo-Constructivista (UNED)
 • Diploma criminoloxía (USC)
 • Máster en Psicopatoloxía e Saude (UNED)
 • Terapeuta no programa Abramos o Circulo para homes que exercen violencia e no Programa de Atención Psicolóxica a Mulleres que sofren Violencia de Xénero do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia en colaboración coa Xunta de Galicia.
 • REXISTRO SANITARIO NÚMERO: C-36-001767
PROTOCOLO PARA AS PERSOAS USUARIAS DESTA CONSULTA POLA PANDEMIA DE CORONAVIRUS – COVID-19
  Para garantir a seguridade das persoas usuarias, a atención realizarase coas seguintes pautas de hixiene dadas polas autoridades sanitarias:
 • Se a persoa ten febre, tos e síntomas de enfermidade non pode acudir á consulta.
 • Aténderase con cita previa por teléfono e de maneira individualizada.
 • Manterase distancia de seguridade de 2 metros, excepto nos casos que por intervención requira cercanía.
 • Na entrada os usuarios utilizarán xel hidroalcohólico.
 • SÓ ABRIREMOS A PORTA ÁS HORAS SINALADAS de entrada e saída.
 • NON PODE QUEDAR NINGUÉN NA SALA DE ESPERA.
 • Só pode vir un acompañante co paciente e non pode agardar na sala de espera nin entrar na consulta (a excepción de persoas moi dependentes ou primeiras sesións con menores). Se o acompañante quere comunicar algo debe ser moi breve ou previamente á cita por whatsapp.
 • Os menores serán entregados e recollidos na entrada, respectando as marcas de seguridade. Prégase aos pais que sexan PUNTUAIS na entrega e na recollida.
 • Só poderá UTILIZAR o WC o PACIENTE en casos de extrema necesidade. Os FAMILIARES NON.
 • Prohibición de consumo de comidas, nin chicles nin similares. NON PODEN TRAER XOGUETES.
 • É OBRIGATORIO traer máscara BEN AXUSTADA á cara.
 • Se algunha persoa quere facer terapia online pode solicitalo.

Psicoloxía clínica

Diagnóstico e Tratamento de nenos, adolescentes e adultos... evitando ter que poñer etiquetas que fagan sentir á persoa enferma ou sen remedio. Informes psicolóxicos.

Infancia-adolescencia

 • Dificultades no desenvolvemento afectivo-emocional.
 • Determinar as causas do fracaso escolar.
 • Enurese, encoprese.
 • Ansiedade, fobias, depresión.
 • Problemas de conduta e de relación.
 • Problemas familiares.
 • Hiperactividade, déficit de atención, problemas académicos.
 • Déficit cognitivo (intelectual), capacidade intelectual límite.
 • Trastornos xeneralizados do desenvolvemento (T.E.A.)
 • Mutismo selectivo.
 • Tartamudez.

Adultos

 • Ansiedade, medos, fobias, angustia.
 • Ánimo baixo, decaemento, depresión.
 • Agresividade e problemas de control de impulsos, adiccións.
 • Alteracións alimentarias.
 • Trastornos adaptativos e de personalidade.
 • Conflitos familiares, de parella.
 • Maltrato.

Metodoloxía

 • Tratamento individualizado ou en parella.
 • Técnicas Cognitivo Condutuais (TCC) e terapia ecléctica.
 • Utilización de probas e test actuais.
 • Asínanse orzamentos para as axudas económicas do MEC concedidas tódolos anos para tratamento psicolóxico.
 • Realización de informes para cualificación de discapacidades en nenos e adultos.

Na intervención con menores de idade é preciso o consentimento dos proxenitores sempre que non estean privados da patria potestade. Se un dos pais se opón non iniciamos a intervención ata que teñamos autorización xudicial. Nos casos de violencia de xénero o procedemento é diferente.

Instalacións

Acceso adaptado
Unha mente pode cambiar grazas a outra mente (Bateman y Fonagy 2012)

Persoal

Inma Casabiell

Inma Casabiell

Psicóloga Especialista en Psicoloxía Clínica - Logopeda

REXISTRO SANITARIO NÚMERO: C-36-001767

Contacto

Cita previa de luns a venres no teléfono:
650.819.650
Dirección:
Rúa García Camba, N° 4, 4° piso, Oficinas C-D (Pontevedra).
Entrada de acceso desde el exterior
[Fronte ós leóns de correos]